Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

1.10.2023

1 EUR EUR 24,340
1 PLN EUR 5,262
1 USD EUR 22,967

06.01.2022 - Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky. Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle § 18a odst. 3 uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se osoba, která má přístup k danému dokumentu do datové schránky, nepřihlásí. Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.

Ministerstvo vnitra
Správce datových schránek 

ZPĚT