Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

27.2.2020

1 EUR EUR 25,285
1 PLN EUR 5,863
1 USD EUR 23,062

10.01.2009 - Změny cestovních náhrad pro zaměstnance od 1. ledna 2009

Vyhláškou č. 451/2008 Sb., ze dne 17.prosince 2008 se mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazby základní náhrady za používání siklničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.
 
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1km jízdy  
 jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
 osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč
 
Stravné za kalendářní den
  podnikatelská sféra příspěvková a státní sféra
 trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin min. 60 Kč 60 - 72 Kč

 trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

min. 92 Kč 92 - 110 Kč
 trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin min. 144 Kč 144 - 172 Kč
 
Průměrná cena pohonných hmot za 1 litr  
 automobilový benzin 91 oktanů 26,30 Kč
 automobilový benzin 95 oktanů 26,80 Kč
 automobilový benzin 98 oktanů 29,00 Kč
 motorová nafta 28,50 Kč
Tyto průměrné ceny pohonných hmot se použijí pro účely určení výše cestovní náhrady za spotřebované pohonné hmoty v případě, kdy zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot, tedy v případě pracovních cest.
POZOR: Pro účely výpočtu daňově účinných nákladů/výdajů podnikatele, používá-li tento vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo, je nutno použít průměrné ceny PHM vyhlašované Ministerstvem financí ČR ("pro podnikatele")
ZPĚT