Naše projekty
Agenas team Shock cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.1.2017

1 EUR EUR 27,020
1 PLN EUR 6,187
1 USD EUR 25,335


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb ... více

METODICKÝ POKYN K APLIKACI ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
(Generální finanční ředitelství)


A K T U Á L N Ě


02.01.2017 - MPSV vydalo leták k minimální mzdě

Minimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýší o 1 100 Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová prosadila ve vládě návrh na její zvýšení na 11 000 korun za měsíc. Tiskovou zprávu ke zvýšení minimální mzdy naleznete zdeMPSV chce o této novince informovat veřejnost mj. prostřednictvím letáku.


31.12.2016 - Nové účty zdravotních pojišťoven

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech byly všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své bankovní účty k České národní bance...více


28.12.2016 - Cestovní náhrady v roce 2017

Od 01.01.2017 platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:...více


<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>