Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.7.2024

1 EUR EUR 25,340
1 PLN EUR 5,956
1 USD EUR 23,267


OMEZENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Z rozhodnutí valné hromady společnosti, omezuje společnost AGENTURA ASPEKT spol. r .o. k 31.12.2021 svoji hlavní ekonomickou činnost. S ohledem na tuto skutečnost budou kanceláře společnosti pro veřejnost
uzavřeny.
V případě potřeby nebo pokud budete potřebovat konzultaci nebo něco projednat,
kontaktujte nás telefonicky na čísle 775440432 nebo e-mailem na adrese oldrich@janku.cz

(tel.číslo 584440432 a e-mail info@agenas.cz již nejsou funkční)

Děkujeme za pochopení 


A K T U Á L N Ě


09.02.2024 - Nárok na dovolenou a krácení dovolené

Od 1.1.2021 došlo s novelou zákoníku práce k mnoha změnám, které se týkají dovolené zaměstnanců. Zejména nároku na dovolenou a jejího případného krácení. Společně se na ně podíváme a srovnáme si je s tím, co platilo do konce roku 2020. Vše níže uvedené platí i od 1.1.2024. Beze změny zůstal rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v podnikatelské sféře. To znamená, že zaměstnanci soukromého sektoru mají pořád standardně nárok na čtyři týdny dovolené. První zásadní změnou je, že se mění základní jednotka pro výpočet a čerpání dovolené. Tou není odpracovaná směna zaměstnance, ale odpracovaná týdenní pracovní doba. V praxi to znamená, že dovolená se již nepočítá na celé dny, ale na hodiny. Nárok na plnou výměru dovolené má jen ten zaměstnanec, který u zaměstnavatele odpracoval v pracovním poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Pokud pracoval méně, náleží mu poměrná část dovolené....více


31.12.2023 - Cestovní náhrady 2024

Od 01.01.2024 (Vyhl. 398/2023 Sb.) platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,50 Kč
osobní silniční motorová vozidla (při použití přívěsu se sazba zvyšuje o 15%) 5,60 Kč
nákladní silniční motorová vozidla, autobusy a traktory 11,20 Kč

Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v podnikatelské sféře (soukromý sektor - zaměstnavatel vyplácí mzdu) stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 140 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve státní sféře (veřejný sektor - zaměstnavatel vyplácí plat) stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 140 Kč až 166 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč až 256 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč až 398 Kč

Poznámka: § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč

Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty nebo za 1 kW elektřiny podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 38,20 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 42,60 Kč
motorová nafta 38,70 Kč
elektřina 7,70 Kč

 


30.12.2023 - Pojištění OSVČ 2024

Vyšší odvody čekají i ty, kteří platí vyšší než minimální zálohy. OSVČ totiž zároveň budou od ledna 2024 platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, stoupne v roce 2024 minimální záloha na sociální pojištění na 1 413 Kč ze současných 1 178 Kč.
Zvýšená minimální záloha na zdravotní pojištění musí být uhrazena už za leden 2024, tedy do 8. února 2024. Zvýšená záloha na sociální pojištění bude hrazena od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2023. Pokud však OSVČ platila v roce 2023 minimální zálohy na sociální pojištění, zvýšené minimální pojištění pro rok 2024 je nutné uhradit již za leden 2024.

  Rok 2023 Rok 2024
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost 2 944 Kč 3 852 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost u nových OSVČ do 3. roku činnosti 2 944 Kč 3 210 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost 1 178 Kč 1 413 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 96 777 Kč 105 519 Kč
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 168 Kč 216 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 722 Kč 2 968 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč
Limit pro pojištění nemocenského pojištění malého rozsahu zaměstnanců 4 000 Kč 4 000 Kč
  Paušální daň v jednotlivých pásmech 6 208 Kč 7 498 Kč
16 000 Kč 16 745 Kč
26 000 Kč 27 139 Kč

Termín splatnosti pro sociální pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí. Splatnost měsíční zálohy na zdravotní pojištění je vždy do osmého dne následujícího měsíce. Termín splatnosti pro nemocenské pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí.

Podrobnější informace k důchodovému a nemocenskému pojištění naleznete zde.
Podrobnější informace ke zdravotnímu pojištění naleznete zde.


30.12.2023 - Minimální mzda 2024

Od 1.1.2024 bude minimální mzda činit 18.900 Kč a minimální hodinová mzda 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27.12.2023.
Pro práce spadající do skupiny 2 a 3 se o 1.600 Kč zvyšuje zaručená mzda, pro práce spadající do skupiny 4 až 7 se zaručená mzda pro rok 2024 nezvyšuje a pro práce spadající do skupiny 8 se zvyšuje o 3.200 Kč.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024
1 103,80 Kč 112,50 Kč 17 300 Kč 18 900 Kč
2 106,50 Kč 116,10 Kč 17 900 Kč 19 500 Kč
3 117,50 Kč 126,80 Kč 19 700 Kč 21 300 Kč
4 129,80 Kč 129,80 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč
5 143,30 Kč 143,30 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč
6 158,20 Kč 158,20 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč
7 174,70 Kč 174,70 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč
8 207,60 Kč 225,00 Kč 34 600 Kč 37 800 Kč

 


22.12.2023 - PF 2024


Všem našim klientům a obchodním partnerům
 přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce


23.03.2023 - Nová povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení ...více


18.02.2023 - Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V souvislosti s přijetím právní úpravy ve vztahu k jejich dřívějšímu odchodu do důchodu vzniká jejich zaměstnavatelům povinnost platit vyšší pojistné. Další změnou je, že od února 2023 budou mít zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají ...více


17.02.2023 - Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním...více


<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>