Naše projekty
Agenas team Shock cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

21.10.2016

1 EUR EUR 27,020
1 PLN EUR 6,250
1 USD EUR 24,820


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb ... více

METODICKÝ POKYN K APLIKACI ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
(Generální finanční ředitelství)


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO NAŠE KLIENTY * AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO NAŠE KLIENTY

Vážení klienti, zde budou poskytovány aktuální informace týkající se Vás, klientů naší společnosti.Zde se mimo jiné budete dozvídat termíny pro podání daňových přiznání, termíny pro předání dokladů ke zpracování, aktuální informace o provozní době našich kanceláří apod. ...více


A K T U Á L N Ě


01.09.2016 - Aktualizovány termíny pro předání dokladů

V "Aktuálních informacích pro naše klienty" byly aktualizovány termíny pro předávání dokladů v měsíci září....více


01.09.2016 - Daňové termíny pro září 2016

Upozornění na daňové povinnosti v měsíci září 2016, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů...více


<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>