Naše projekty
Agenas team Shock cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

3.12.2016

1 EUR EUR 27,060
1 PLN EUR 6,028
1 USD EUR 25,426


Upozornění na uzavření kanceláří společnosti
Z provozních důvodů budou kanceláře společnosti uzavřeny v době
od 28. listopadu 2016 do 6. prosince 2016.

Děkujeme za pochopení                     


Upozornění na úpravu provozní doby o Vánocích 2016.
Kanceláře společnosti budou uzavřeny v době
od pátku 23. prosince 2016 do neděle 1. ledna 2017

Z výše uvedených důvodů žádáme o dodržení termínů pro předání dokladů, abychom byli schopni zpracovat a podat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení ještě před vánočními svátky!

Děkujeme za pochopení                           

Termíny pro předávání dokladů v měsíci prosinci najdete zde


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb ... více

METODICKÝ POKYN K APLIKACI ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
(Generální finanční ředitelství)


28.11.2016 - Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně ... více


26.11.2016 - Aktualizovány termíny pro předání dokladů

V "Aktuálních informacích pro naše klienty" byly aktualizovány termíny pro předávání dokladů v měsíci prosinci. S ohledem na vánoční svátky je nutné uvedené termíny pro předání dokladů dodržet. V opačném případě nejsme schopni zaručit zpracování dokladů a tím předání mezd, podání daňových přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení v daných termínech ...více


<< 1 2 3 4 5 ... 14 >>