Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

3.12.2023

1 EUR EUR 24,350
1 PLN EUR 5,607
1 USD EUR 22,389


07.12.2018 - Změny v důchodovém a nemocenském pojištění od 01.01.2019

Od ledna 2019 se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím....více


05.12.2018 - Minimální mzda od 01.01.2019

Minimální mzda v Česku po roce opět poskočí. Vláda v listopadu schválila její růst o 1150 korun na na 13 350 Kč. Jde o kompromis, kdy ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) původně prosazovala navýšení o 1500 korun...více


01.12.2018 - Zápis skutečného majitele

Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (bez výjimky) musí nejpozději do 1. 1. 2019 zapsat do nově zřízené evidence svého skutečného majitele. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy musí tuto povinnost plnit nejpozději do 1. 1. 2021...více


30.11.2018 - Změna uplatňování DPH u sdružení

Finanční správa připomíná plátcům DPH pravidla pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH....více


29.10.2018 - Omezení hlavní ekonomické činnosti od 01.01.2019

Od 01.01.2019 omezujeme z organizačních důvodů hlavní ekonomickou činnost naší společnosti - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky a všechny služby s tím spojené. Z tohoto důvodu již společnost nebude přibírat nové klienty v oblasti poskytování ekonomických a účetních služeb.
Klinetům, se kterými bude spolupráce k 31.12.2018 ukončena, bylo dnes e-mailem oznámeno ukončení poskytování všech našich služeb k 31.12.2018. Současně bude těmto klintům od 01.01.2019 ukončena i  správa jejich datové schránky naší společností (zprávy doručené do jejich datové schránky už nebudeme vybírat)! Proto vyzýváme tyto klienty, aby si ve vlastním zájmu opět aktivovali přístupy do svých datových schránek. Portál datové schránky naleznete zde.

Klintům, se kterými bude spolupráce k 31.12.2018 ukončena potvrzujeme, že příslušná daňová přiznání týkající se roku 2018 zpracujeme v daných termínech včetně jejich podání.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte.


29.08.2019 - Změna provozní doby

Od 1. září 2018 dochází ke změně provozní doby kanceláří společnosti AGENTURA ASPEKT spol. s r.o. ...více


23.08.2018 - Upozornění na výměnu SSL certifikátu na příjmové straně systému EET

Informace Finanční správy ČR - Upozornění na výměnu SSL certifikátu...více


22.06.2018 - Zasílání souborů v souladu s GDPR

Při zasílání souborů s citlivými osobními údaji e-mailem, budou tyto soubory, v souladu s GDPR, šifrovány. Týká se to všech dokumentů v oblasti personalistiky a mezd (výplatní lístky, mzdové výplatnice, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pod.). Šifrovány budou soubory ve formátech pdf (PDFCreator), docx, doc (MS Word), xlsx, xls (MS Excel), Heslo bude klientům zasláno sms a bude platit časově neomezeně pro všechny uvedené soubory.


03.02.2018 - Spolky a EET

Spolek přísluší do kategorie veřejně prospěšných poplatníků ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Je veřejně prospěšnou osobou podle § 146 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veřejně prospěšným poplatníkem se rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním ...více


01.01.2018 - Změna provozní doby

Od 1. ledna 2018 dochází ke změně provozní doby kanceláří společnosti AGENTURA ASPEKT spol. s r.o. ...více


<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 >>