Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

27.2.2020

1 EUR EUR 25,285
1 PLN EUR 5,863
1 USD EUR 23,062

10.02.2009 - Změny v úhradách pro zaměstnavatele od 1.1.2009

Zákonem č.589/1992 Sb., ve znění účinném od 1.1.2009, se ruší rozlišení plátců pojistného na organizace s počtem zaměstnanců nad 25 ososb a malé organizace s počtem zaměstnanců do 25 osob a zavádí se pouze pojem zaměstnavatelé.
Pojistné zaměstnavatelů za kalendářní měsíc je od 1.1.2009 splatné od 1. do 20.dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost pojistného se již neváže na termín pro výplatu mezd.
Dochází i ke změnám v komunikaci s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení a to v novém čísle účtu pro odvod pojistného za zaměstnavatele (uvedené číslo účtu platí pro OSSZ Jeseník): 
 
21012-7927861/0710
 
a v novém variabilním symbolu. Nově přidělený variabilní symbol, platný od 1.1.2009, je desetimístný. Variabilní symbol Vám automaticky zaměníme ve Vašich dokladech od 1.1.2009. 
ZPĚT