Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

17.10.2021

1 EUR EUR 25,405
1 PLN EUR 5,566
1 USD EUR 21,896

23.12.2015 - Zdravotní a sociální pojištění od 01.01.2016

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2015, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně však 1 943 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2015, minimálně však 1 972 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2015 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2014, minimálně však 778 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně se bude jednat o 789 Kč. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2016 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2016, nebo pokud její daňový základ dosáhl v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána.  

V platnosti zůstává stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění, účinného od 1. 1. 2014. Každá OSVČ si i v roce 2016 určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Měsíční základ nemůže být nižší než minimální (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než maximální základ stanovený dle počtu měsíců výkonu činnosti a výše určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, jestliže není starší tří let.

Důchodové pojištění OSVČ
Minimální výše měsíční zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

do podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.943 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 778 Kč
od měsíce podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.972 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 789 Kč


Nemocenské pojištění OSVČ

minimální měsíční pojistné 115 Kč


Zdravotní pojištění OSVČ

minimální měsíční záloha 1.823 Kč

Na rozdíl od důchodového pojištění se nová výše zálohy na zdravotní pojištění bude platit již za leden 2016!

ZPĚT