Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

7.7.2022

1 EUR EUR 24,780
1 PLN EUR 5,191
1 USD EUR 24,344

26.12.2016 - Sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2017

Důchodové pojištění OSVČ
Minimální výše měsíční zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

do podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 1.972 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 789 Kč
od měsíce podání Přehledu  
minimální výše zálohy při hlavní činnosti 2.061 Kč
minimální výše zálohy při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy 825 Kč


Nemocenské pojištění OSVČ

minimální měsíční pojistné 115 Kč


Zdravotní pojištění OSVČ

minimální měsíční záloha 1.906 Kč

Na rozdíl od důchodového pojištění se nová výše zálohy na zdravotní pojištění bude platit již za leden 2017!

ZPĚT