Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

7.7.2022

1 EUR EUR 24,780
1 PLN EUR 5,191
1 USD EUR 24,344

26.12.2016 - Zálohy na sociální pojištění pro rok 2017

Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvyšuje ze současných 1972 Kč na 2061 Kč, tedy o 89 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč. Nová minimální výše záloh platí od měsíce ledna pouze pro začínající osoby samostatně výdělečně činné. Stávající OSVČ platí v dosavadní výši a zálohu změní až v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. Jestliže je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok, ve kterém se přehled podává. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci podání přehledu za další kalendářní rok.
Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby ovlivnilo současnou výši vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou nadále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Rovněž se nemění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění činí i nadále 115 Kč

ZPĚT