Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

19.6.2024

1 EUR EUR 24,885
1 PLN EUR 5,747
1 USD EUR 23,151

31.12.2023 - Cestovní náhrady 2024

Od 01.01.2024 (Vyhl. 398/2023 Sb.) platí následující sazby stravného, průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrady pro motorová vozidla:

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

jednostopá vozidla a tříkolky 1,50 Kč
osobní silniční motorová vozidla (při použití přívěsu se sazba zvyšuje o 15%) 5,60 Kč
nákladní silniční motorová vozidla, autobusy a traktory 11,20 Kč

Tuzemské stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v podnikatelské sféře (soukromý sektor - zaměstnavatel vyplácí mzdu) stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 140 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve státní sféře (veřejný sektor - zaměstnavatel vyplácí plat) stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, nejdéle však 12 hodin 140 Kč až 166 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč až 256 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč až 398 Kč

Poznámka: § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Pro podnikatelé (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 212 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 333 Kč

Průměrná cena pohonných hmotVýše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty nebo za 1 kW elektřiny podle § 158 odst. 3  věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzín 95 oktanů 38,20 Kč
automobilový benzín 98 oktanů 42,60 Kč
motorová nafta 38,70 Kč
elektřina 7,70 Kč

 

ZPĚT