Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

9.8.2020

1 EUR EUR 26,280
1 PLN EUR 5,962
1 USD EUR 22,241

15.01.2010 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010

S platností od 1.1.2010 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.601 (místo dosavadních 1.590 Kč).
Zálohu ve výši 1.601 Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2010) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1.601 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ v roce 2010 je 1 707 048 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 19 205 Kč.  
Od ledna 2008 došlo u OSVČ ke změně v možnosti uplatnění pojistného na zdravotní pojištění (tj. i záloh na pojistné a doplatku pojistného) jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Vývoj minimální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění od roku 1993
Období Minimální měsíční vyměřovací základ Minimální záloha na pojistné
1.1.1993 – 31.12.1995 2 200 Kč 297 Kč
1.1.1996 – 31.12.1997 2 500 Kč 338 Kč
1.1.1998 – 31.12.1998 2 650 Kč 358 Kč
1.1.1999 – 30.6.1999 3 250 Kč 439 Kč
1.7.1999 – 31.12.1999 3 600 Kč 486 Kč
1.1.2000 – 30.6.2000 4 000 Kč 540 Kč
1.7.2000 – 31.12.2000 4 500 Kč 608 Kč
1.1.2001 – 31.12.2001 5 000 Kč 675 Kč
1.1.2002 – 31.12.2002 5 700 Kč 770 Kč
1.1.2003 – 31.12.2003 6 200 Kč 837 Kč
1.1.2004 – 31.12.2004 7 929 Kč 1 071 Kč
1.1.2005 – 31.12.2005 8 460 Kč 1 143 Kč
1.1.2006 – 31.3.2006 9 017,50 Kč 1 218 Kč
1.4.2006 – 31.12.2006 9 417 Kč 1 272 Kč
1.1.2007 – 31.12.2007 10 069.50 Kč 1 360 Kč
1.1.2008 – 31.12.2008 10 780 Kč 1 456 Kč
1.1.2009 - 31.12.2009 11 777,50 Kč 1 590 Kč
od 1.1.2010 11 854,50 Kč 1 601 Kč
 
Poznámka: Pojistné na zdravotní pojištění již od ledna 2008 nepatří mezi částky, které snižují daňový základ.

 

ZPĚT