Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

20.6.2019

1 EUR EUR 25,620
1 PLN EUR 6,021
1 USD EUR 22,663


09.02.2010 - Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití „paušálních cen“ pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady „D“ s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele....více


15.01.2010 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010

S platností od 1.1.2010 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.601 Kč (místo dosavadních 1.590 Kč). Zálohu ve výši 1.601 Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2010) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1.601 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. ...více


15.01.2010 - Slevy na pojistném pro zaměstnavatele jsou zrušeny

S účinností od 1. 8. 2009 byl novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který  stanovil možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem za zaměstnavatele. S účinností od 1. 1. 2010 se tyto slevy na pojistném ruší. Naposledy lze tedy uplatnit slevy za kalendářní měsíc prosinec 2009, tzn. do 20. ledna 2010.

PF 2014Všem našim klientům a obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

08.12.2009 - Daňový kalendář pro rok 2010

Daňový kalendář se zákonnými lhůtami pro plnění daňových povinností v roce 2010 naleznete zde.

02.11.2009 - Zásadní změny v platebním styku

Novelou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku se současně mění i platební podmínky pro úhrady daní, sociálního a zdravotního pojištění. S platností od 01.11.2009 platí, že za den úhrady daně je považován den, kdy bude platby daně připsána na účet správce daně, nikoli tedy jako doposud, kdy dnem platby byl den, kdy byla platba odepsána z účtu poplatníka. Stejná situace nastane od 01.01.2010 i u plateb sociálního a zdravotního pojištění. ...více


14.08.2009 - Prezident stvrdil zrušení knihy jízd pro malé a střední podnikatele

Prezident podepsal novelu zákona o správě daní a poplatků, která od ledna příštího roku zruší povinnost malých a středních podnikatelů s nejvýše třemi služebními vozy vést knihu jízd. Místo toho si budou moci odečítat za každé auto 5000 korun měsíčně.
Podnikatelé budou moci výhody paušálního odpočtu nákladů využít již v daňovém přiznání za letošní rok. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) budou moci podnikatelé poprvé využít tento paušál od 1. října letošního roku. Pokud ale služební auto nevyužívají výlučně k podnikání, budou si moci odečíst měsíčně nejvýše 4000 korun.

05.08.2009 - Slevy na pojistném pro zaměstnavatele

S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance...více


28.02.2009 - Pro rok 2009 se ruší zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí svým rozhodnutím ze dne 23. února 2009 zrušuje povinnost platit zálohy na daň z příjmů, splatné v průběhu roku 2009 a to fyzickým osobám z příjmů z podnikání a z jiné samostatné činnosti a právnickým osobám. Rozhodnutí se vztahuje pouze na výše uvedené fyzické a právnické osoby, které k 1.12.2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců.
Celé znění rozhodnutí Ministerstva financí je ke stažení zde.

12.02.2009 - Minimální a zaručená mzda

Základní sazba minimální mzdy (§2 nařízení vlády ze dne 6.prosince 2006) Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8.000 Kč za měsíc. ...více


<< 1 ... 8 9 10 11 12 >>