Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

9.8.2020

1 EUR EUR 26,280
1 PLN EUR 5,962
1 USD EUR 22,241

09.08.2010 - Změna organizace zpracování mezd - upozornění pro klienty

S ohledem na změnu organizace zpracování mezd, kdy podklady budou zpracovávány souhrnně za všechn klienty, je nutné, ze strany klientů, dodržovat termíny pro předání podkladů ke zpracování ke zpracování mezd. Pokud nebudou podklady předány v termínu stanoveném pro předání podkladů ke zpracování, nebudeme schopni zaručit zpracování a předání mezd v termínu určeném pro výplaty. Konkrétní termín v příslušném měsíci pro předání podkladů ke zpracování mezd najdete vždny na stránkách naší společnosti v sekci "klient servis". Všeobecně platí, že termín pro předání podkladů ke mzdám, je třetí den v měsíci následujícím po měsíci, kterého se zpracování mezd týká. V případě, že tento den bude den pracovního klidu nebo svátek, je termín následující první pracovní den.  
ZPĚT