Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

4.3.2024

1 EUR EUR 25,355
1 PLN EUR 5,866
1 USD EUR 23,377

23.08.2018 - Upozornění na výměnu SSL certifikátu na příjmové straně systému EET

Od 10. 9. 2018 dojde mezi 7:30 až 8:00 hod. na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.
Uvedená změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydaných CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.
Pro zajištění správné funkčnosti spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou EET i po 10. 9. 2018 musí být v pokladních zařízeních podporován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 jako důvěryhodný. Pokud uvedený kořenový certifikát nebude podporován jako důvěryhodný (přestože je certifikační autorita DigiCert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů), nemusí se pokladnímu zařízení po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené  spojení s příjmovou stranou systému EET.
Máte-li pochybnosti, zda Vaše pokladní zařízení uznává certifikační autoritu  DigiCert a je na změnu připraveno, doporučujeme, abyste se ujistili u svého dodavatele.
Technické podrobnosti k výměně certifikátu jsou zveřejněny na webu www.etrzby.cz v sekci Oznámení pro vývojáře.

Finanční správa ČR

ZPĚT