Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.7.2024

1 EUR EUR 25,340
1 PLN EUR 5,956
1 USD EUR 23,267

01.12.2018 - Zápis skutečného majitele

Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (bez výjimky) musí nejpozději do 1. 1. 2019 zapsat do nově zřízené evidence svého skutečného majitele. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy musí tuto povinnost plnit nejpozději do 1. 1. 2021.
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zřizuje evidenci skutečných majitelů.
Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Zápis je prováděn na základě návrhu povinné osoby.
Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy nahlížet, ani v ní vyhledávat (vyjma povinného subjektu). Evidence skutečných majitelů slouží pro potřeby orgánů veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atd.).
Povinnost podat návrh na zápis do evidence skutečných majitelů leží přímo na konkrétní právnické osobě nebo svěřenskému fondu. V praxi to jsou tedy jejich statutární orgány – jednatelé, členové představenstva nebo společníci, kdo musí návrh na zápis reálně podat.
Návrh na zápis je třeba podat bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikne. V případě nově vzniklých společností se tak děje již při jejich prvozápisu do obchodního rejstříku, společnosti založené před 1. 1. 2018 na to mají čas do konce roku. Návrh na zápis je samozřejmě podat také v případech, kdy dojde ke změně majetkových vztahů.
Co se týče samotného zápisu, ten podléhá soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Právnické osoby a svěřenské fondy, které vznikly před 1. 1. 2018 jsou od něj ale až do 1. 1. 2019 osvobozeny.
Více informací k zápisu skutečného majitele naleznete zde.

 

ZPĚT