Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

14.7.2024

1 EUR EUR 25,340
1 PLN EUR 5,956
1 USD EUR 23,267


05.08.2009 - Slevy na pojistném pro zaměstnavatele

S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance...více


28.02.2009 - Pro rok 2009 se ruší zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí svým rozhodnutím ze dne 23. února 2009 zrušuje povinnost platit zálohy na daň z příjmů, splatné v průběhu roku 2009 a to fyzickým osobám z příjmů z podnikání a z jiné samostatné činnosti a právnickým osobám. Rozhodnutí se vztahuje pouze na výše uvedené fyzické a právnické osoby, které k 1.12.2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců.
Celé znění rozhodnutí Ministerstva financí je ke stažení zde.

12.02.2009 - Minimální a zaručená mzda

Základní sazba minimální mzdy (§2 nařízení vlády ze dne 6.prosince 2006) Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8.000 Kč za měsíc. ...více


10.02.2009 - Změny v úhradách pro zaměstnavatele od 1.1.2009

Zákonem č.589/1992 Sb., ve znění účinném od 1.1.2009, se ruší rozlišení plátců pojistného na organizace s počtem zaměstnanců nad 25 ososb a malé organizace s počtem zaměstnanců do 25 osob a zavádí se pouze pojem zaměstnavatelé. Pojistné zaměstnavatelů za kalendářní měsíc je od 1.1.2009 splatné od 1. do 20.dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost pojistného se již neváže na termín pro výplatu mezd. ...více


16.01.2009 - Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2008

Pokyn D-320 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008. 1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily: ...více


15.01.2009 - Náležitosti daňového dokladu

Stále častěji se setkáváme s daňovými doklady, které nemají náležitosti daňového dokladu pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář. ...více


12.01.2009 - Výpočet náhrady mzdy od 1. ledna 2009

Zde si můžete vypočítat náhradu mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou je povinnen zaměstnavatel uhrait za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neshopnosti.  
Pozn. Počet hodin pracovní neschopnosti se uvádí od čtvtého dne!

12.01.2009 - Změny v platbě sociálního pojištění od 1. ledna 2009

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 1.720 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 688 Kč. Přestože nemocenské pojištění OSVČ je od 1.1.2009 odděleno od povinnosti platit zálohy na důchodové pojištění, i nadále není OSVČ povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžitou podporu v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenskéhose přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. ...více


12.01.2009 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

S platností od 1.1.2009 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.590 (místo dosavadních 1.456 Kč).
Zálohu ve výši 1.590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1.590 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ OSVČ v roce bude činit 1.130.640 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 12.720
 

10.01.2009 - Změny cestovních náhrad pro zaměstnance od 1. ledna 2009

Vyhláškou č. 451/2008 Sb., ze dne 17.prosince 2008 se mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazby základní náhrady za používání siklničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. ...více